Профил Настройки Оценка Съобщения Любими Изход
Заглавна страница Политика за поверителност - pojenski.bg

Политика за поверителност - pojenski.bg

Общи разпоредби

1.С настоящата политика за поверителност, фирма UAB "Tipro group" номер 111766332, Verkių g. 36, LT-03105 Vilnius Вилнюс, е-мейл адрес [email protected], (по-нататък наричана - Компанията) цели да регулира обработването на личните данни на уебсайта pojenski.bg (наричан по-нататък - Уебсайта) от Компанията, като гарантира спазването на Общия регламент за защита на данните. Също така спазването и правилното прилагане на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета за защитата на лицата по отношение на обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни („наредбата“) и други закони и разпоредби, регулиращи обработката и защитата на личните данни.

2. Използвайки уебсайта и предоставяйки Вашите лични данни на Компанията, вие се съгласявате с разпоредбите на настоящата Политика за поверителност. Посетителите на уебсайта се считат за запознати с Политиката за поверителност, когато кликнат върху бутона „Регистрация“, когато се регистрират в Уебсайта. Ако Посетителят не е съгласен с настоящата Политика за поверителност, той няма право да използва каквито и да било услуги на Уебсайта. Компанията си запазва правото едностранно да променя Политиката за поверителност по всяко време. Ако Посетителят използва Сайтовете и / или Услугите след публикуването на промените в Политиката за поверителност, счита се, че той е съгласен с всички промени. Ако посетителят не е съгласен с промененото съдържание на Политиката за поверителност, той губи правото да използва Услугите и трябва незабавно да анулира регистрацията си в Уебсайта.

3. Компанията обработва вашите лични данни по законосъобразен и прозрачен начин, прилагайки технически и организационни мерки, които защитават данните от неправомерно обработване, случайна загуба, или изтриване.

Вашите данни могат да бъдат прехвърлени на трети страни, обработващи лични данни, които предоставят услуги на Компанията и обработват лични данни от името на Компанията до степента и за целите, за които сте дали съгласието си. Личните данни могат да се прехвърлят и на правни органи, ако има законово основание за това. Данните могат също така да бъдат прехвърляни на трети страни само с ваше съгласие и / или в съответствие със закона.

Pojenski.bg се задължава по закон да предоставя лични данни и / или Данни за използването на Уебсайта на държавни или надзорни органи до степента, необходима за избягване на риск за обществото и разследване на престъпна дейност.

Във всички останали случаи вашите Данни ще бъдат прехвърлени на трети страни, ако сте дали разрешение или сами сте предоставили достъп до тях.

4. Политиката за поверителност на сайта не се прилага за сайтове, до които се осъществява достъп чрез връзки на Уебсайта. Такива сайтове са предмет на условията за ползване и политиката за поверителност, посочени на техните платформи.

5. Освен това имате право да оттеглите по всяко време всяко съгласие, което сте дали чрез регистрация или използване на услугите на Уебсайта, както и да изтриете вашия профил и информация за вас, които са били генерирани през периода на ползването му. Такъв отказ няма да повлияе на законността на обработването на данни, извършен преди отказването и въз основа на даденото съгласие. За да изтриете потребителския си профил на този уебсайт и цялата информация, събрана във връзка с престоя ви на него, напишете искане от е-мейл адреса, с който сте се регистрирали в уебсайта, на [email protected]

Какви лични данни обработваме и на какво основание?

6. За да използвате нашия уебсайт, особено за извършване на търговски транзакции чрез него, да използвате електронната система за платена реклама или да оставите обратна връзка и да общувате с други потребители, имате нужда от профил на pojenski.bg. За тази цел трябва да се регистрирате като потребител на Уебсайта. Ако имате профил във Facebook, можете също да се регистрирате чрез него.

7. Данните, които предоставяте, когато се регистрирате в Уебсайта (е-мейл адрес, град, снимка, име) и го използвате (IP адреси, гледани реклами, кореспонденция и др.), се предоставят доброволно и са предназначени само за вашите нужди и / или комуникация в Уебсайта. Тези лични данни се съхраняват от Компанията до изтриването на отделни данни или профила по ваша инициатива, но за не повече от 5 години от последното ви влизане в личния профил. В края на този период всички лични данни, свързани с профила, ще бъдат автоматично изтрити от базата данни, оставяйки само публично споделени публикации в теми и групи за чат във форума.

8. Ако сте съгласни, Компанията също така събира и обработва данните, изпратени от устройството, чрез което потребителят се свързва с Уебсайта: IP адреси и времеви период за влизане и действия, браузъра, използван от потребителя и неговата версия, данни за използването на Уебсайта. Тези данни са предназначени за статистически анализ, техническо подобрение на уебсайта, както и за целите на персонализиране на рекламата и се събират чрез бисквитки или подобни технологии. Можете да се откажете, като предоставите тази информация, като промените настройките на браузъра си и / или кликнете върху „Не съм съгласен“ в лентата за известия за събиране на бисквитки. Тези данни, с изключение на IP адресите, се съхраняват за най-много две години след предприемането на действието. IP адресите се запазват за 90 дни, след като публично споделените публикации бъдат изтрити от или скрити от публичен достъп (като например качени от потребители коментари и реклами).

9. Освен публикациите във форума и кореспонденцията чрез нашия уебсайт, ще се съхраняват и следните данни:

  • Постове във форума;
  • Коментари, които оставяте относно артикули, продадени от други членове;
  • Отзиви;
  • Вашата комуникация с други членове;

Това съдържание, създадено от вас, ще остане достъпно онлайн дори след прекратяване на споразумението ви за използването на Уебсайта. Когато премахнете потребителския си профил от сайта, името ви няма да се появи до това съдържание а ще се вижда съобщение, че това съдържание е създадено от потребител, който вече не е активен.

10. За целите на директния маркетинг (изпращане на бюлетини, напомняния, съобщения, партньорски оферти) вашите лични данни ще се използват само ако сте съгласни с използването им за тези цели. Можете да дадете / оттеглите съгласие като влезете във вашия профил.

11. Уебсайтът не носи отговорност за защитата на личната информация, предавана от Посетителя публично (във форума, в рекламната среда) или лично на трети лица (чрез лични съобщения) чрез системата на Уебсайта. Посетителят трябва да избягва разкриването на личната си информация (истинско име, личен идентификационен номер, адрес, адрес на електронна поща, данни за деца, финансови данни, здраве, политически възгледи, религиозни убеждения и др.) на трети лица.

12. Администрацията на pojenski.bg не носи отговорност за качеството и съдържанието на снимките и текстовете, публикувани от потребителите. Ползващите уебсайта носят отговорност за всяка снимка и текст, която публикуват, с цел продажба, покупка, обмен на артикули. Администрацията на pojenski.bg не носи отговорност за извършени или неизпълнени транзакции на членове, парични или неимуществени вреди, които могат да възникнат при ползване на сайта.

Потребителите на уебсайта носят пълна отговорност за точността на публикувания текст и снимки и спазването на законите на Република България.

13. Pojenski.bg придобива интелектуално право върху снимките, публикувани на уебсайта и техните описания.

14. Администрацията на pojenski.bg има право да блокира профила на потребителя, ако има оплаквания или съмнения за неправилни или незаконни дейности.

Права на субектите на данни

15. Като субект на данни (собственик на данни) можете да достъпите вашия профил по всяко време и да променяте / изтривате данните, включително да давате съгласие за тяхната обработка. Можете също да изтриете профила, заедно с всички данни в него.

16. Ако имате въпроси относно обработката на вашите лични данни, ако искате да ги промените, коригирате или премахнете, ако искате да получите копие на данните или да ги преместите на друго място, ако искате Компанията да ограничи или спре обработката на личните ви данни, трябва да изпратите заявката си чрез имейл адреса, на който е регистриран вашият профил в Уебсайта, тъй като Компанията не разполага с други данни за идентифициране на субекта на данни. Може да изпратите искането си на е-мейл адрес [email protected]

17. Искането на потребителя за отмяна на обработването на лични данни трябва да бъде изпълнено не по-късно от пет работни дни от получаването на искането. Отговорите на запитванията на посетителите относно обработката на данни се предоставят възможно най-бързо, но не по-късно от 30 (тридесет) дни от датата на получаване на запитването и / или всички необходими данни от посетителя. Данните се предоставят на потребителя безплатно веднъж годишно.

18. Ако смятате, че вашите права като субект на данни са нарушени, можете да подадете жалба до Държавната комисия за защита на личните данните.Въпроси и всякакви искания, свързани с Политиката за поверителност, трябва да се изпращат на електронния адрес [email protected]

Промо Позиции

Правила за закупуване на платени услуги

Тези правила се отнасят за случаите, в които потребителите искат да добавят промо позиция към публикуван артикул. Потребителят трябва да зададе конкретна дата при закупуването на услугата, датата не може да бъде променяна в последствие и сумата няма да бъде възстановена.

Когато решава да рекламират даден артикул с промо позиция, потребителят гарантира, че тя отговаря на всички изисквания на сайта. Рекламите, които не отговарят на условията ще бъдат премахнати без предизвестие и срокът на услугата няма да бъда удължен, а сумата няма да бъде възстановена.

Закупените услуги не могат да се променят, прехвърлят на друг потребител или да бъдат променяни по друг начин. Сумите, платени за тях, не се възстановяват.

Какво е бисквитка и защо има нужда от нея?

„Бисквитката“ е малък файл, който браузърът получава и съхранява на вашето устройство всеки път, когато посещавате определен уебсайт (например www.pojenski.bg ).

Бисквитките са необходими, за да може сайтът да работи по-гладко, по-ефективно и да даде на администраторите му по-подробна информация за посетителите, която ще се използва за събиране на статистически данни и подобряване на работата на портала. Например за персонализиране на навигацията на всеки потребител (например да не се показват неподходящи за вас реклами при влизането в профила)

В зависимост от типа бисквитките могат да са валидни за период от една сесия до няколко години.

Какви бисквитки използваме и за какви цели?

На нашия уебсайт използваме различни видове бисквитки, които могат да бъдат разделени на няколко групи според изпълняваните функции:

  • Навигационни - Най-подходящите и най-забележимите бисквитки за потребителя. Те са необходими за подобряване на качеството на сайта и всички негови характеристики, като достъп до страници на сайта, които са невидими за другите потребители.
  • Аналитични - Този вид бисквитки се използват за събиране на статистически данни за посетителите на нашия уебсайт. Въз основа на тях можем да решим кое съдържание е най-подходящо и популярно и как посетителите най-често научават за него. Получените резултати са напълно анонимни, като се използват услуги на трети страни, които прилагат свои собствени бисквитки.
  • Рекламни - Такива бисквитки свързват множество уебсайтове, посещавани от потребителя. Например, след като сте гледали продукт в един сайт, можете да видите реклама за този продукт в друг (пренасочване). Тези бисквитки ни се изпращат от доверени компании - трети страни. Ние нямаме достъп до информацията за бисквитките на други уебсайтове, тя е напълно под техен контрол.
  • Функционални - Функционалните бисквитки се използват например за запаметяване на потребителските предпочитания. Те не са необходими, но значително подобряват потребителското преживяване и качеството на навигацията.

Как мога да изтрия бисквитите, да ги управлявам и деактивирам?

Всеки посетител на уебсайта може лесно да контролира получените от браузъра бисквитки, да ги изтрие или деактивира като промени настройките на използвания браузър. Важно е обаче да се има предвид, че деактивирането на навигацията или функционалните бисквитки може да повлияе на работата на уебсайта и качеството на предоставяните услуги. Изтриването на натрупаните бисквитки може да доведе до загуба на данни на посетителите, така че Уебсайтът вече няма да бъде персонализиран.

Можете да научите повече за онлайн поверителността тук: https://support.microsoft.com/bg-bg/help/4091455/windows-protect-privacy-internet За да деактивирате бисквитките за анализ и да спрете събирането на данни от Google Analytics, можете да инсталирате допълнителна функция на браузъра: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Ние сме голяма женска общност, в която можете да продавате, купувате и разменяте дрехи, аксесоари и козметика.
Купувам - Продавам